სამედიტირო ბალიში

ფავორიტი

50

1

სამედიტირო ბალიში

50

იოგა მატი

ფავორიტი

54

1

იოგა მატი

54

კალათბურთის ბურთი სპლადინგი

ფავორიტი

95

70

1

კალათბურთის ბურთი სპლადინგი

70 95

ფეხბურთის ბურთი სელექტი

ფავორიტი

120

100

1

ფეხბურთის ბურთი სელექტი

100 120

ტურნიკი გრუშის საკიდით

ფავორიტი

125

110

1

ტურნიკი გრუშის საკიდით

110 125

სამედიტირო ბალიში

ფავორიტი

50

1

სამედიტირო ბალიში

50

იოგა მატი

ფავორიტი

54

1

იოგა მატი

54

კალათბურთის ბურთი სპლადინგი

ფავორიტი

95

70

1

კალათბურთის ბურთი სპლადინგი

70 95

ფეხბურთის ბურთი სელექტი

ფავორიტი

120

100

1

ფეხბურთის ბურთი სელექტი

100 120

ტურნიკი გრუშის საკიდით

ფავორიტი

125

110

1

ტურნიკი გრუშის საკიდით

110 125